Každý se kdykoliv a kdekoliv může změnit.

„Jsme tady na tomto světě, abychom žili život v radosti.“


Grafologie

Grafologie je obor, který zkoumá člověka podle písma, nebo jednoduché kresby. Grafolog vyhodnocuje, jaké má klient osobní nebo pracovní vlastnosti. Dále jaké má silné a slabé stránky. Tímto má klient nestranné sebepoznání. Řeší se tímto i případné psychické bloky / někdy až z dětství /, dále může klientovi vyhodnotit jeho ideální pracovní zařazení.

Součástí rozboru mohou být i různé psychologické testy, které pomohou klientovi pochopit různé souvislosti / proč a co se kolem něj děje… /

Velmi oblíbený je partnerský rozbor, kde se vyladí vzájemné vztahy i mezi partnery v rodině.


Grafologický rozbor, terapie 500 Kč / hod.