Každý se kdykoliv a kdekoliv může změnit.

„Jsme tady na tomto světě, abychom žili život v radosti.“


Psychologická práce s dětmi a mladistvými

V naší poradně pracuji s dětmi od 5 let. Řešíme problémy jak fyzické, tak i psychické. Především např. – alergie, astma, skřípání zubů, noční pomočování, agresivita, nadměrná citlivost, strachy a úzkosti, nezačlenění do kolektivu aj.

Při terapii s dětmi pracuji formou her, malování, navlékání korálků, při čemž se dítě uvolní, odreaguje a naváže nenásilnou cestou kontakt.

První návštěvu provádím s rodičem dítěte, aby poznal mě i mé pracovní postupy. Získám prvotní informace o dítěti, a to jak ze současnosti, tak i z minulosti. Po té následuje setkání s dítětem.

Každá terapie je originál / tak zvaně šitá na míru /. Především je pro mě důležité, abych získala důvěru dítěte, a aby byl pro něj tento zážitek příjemný.


Psychologická poradna 500 Kč / hod.